BÄRGNING

Är din bil så skadad att den är trafikfarlig, inte är körbar eller att skadan kan förvärras om den körs, då ska den bärgas. Ta kontakt med oss eller direkt med något bärgningsföretag och be dom transportera din bil till oss. Dom har nycklar till våran ihängnade gård och har möjlighet att leverera din skadade bil till oss dygnet runt.

Assistancekåren >HEMSIDA
Tel: 020 – 912 912

Falck >HEMSIDA
Tel: 020 – 38 38 38