GARANTIER

LUPIN
Inom Länsförsäkringar finns det klassningar av verkstäder, vi har blivit Godkända Klass 1 verkstad
vilket innebär att vi är en komplett skadeverkstad och Godkänd av Länsförsäkringar.

Målet är att säkerställa att reparationerna av bilarna utförs enligt fabrikanternas reparationsanvisningar, så att fordonet även efter reparation uppfyller säkerhetskraven. Ytterligare en viktig aspekt är att ge stöd för ett aktivt miljöarbete.

Vi på Karossteknik följer alltid MRF:s garantiåtaganden.